|  | 

Ekonomia i Finanse

Analiza behawioralna

Wojny lub konflikty lokalne miały często charakter wojen domowych. Problem ten, wraz z badaniami poświęconymi eksplozji wewnętrznej przemocy w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, stanowił drugie wielkie pole zainteresowań badawczych. Badania te zyskały szczególny rozgłos w ostatnich latach. W badaniach nad pokojem studia dotyczące asymetrycznej struktury międzynarodowych stosunków zależności, nierówności międzynarodowego podziału pracy, mechanizmów wyzysku etc., odgrywały pierwszoplanową rolę. Ich podstawowym celem jest analiza struktury międzynarodowej, zaś wewnątrz tej struktury ? charakterystycznych stosunków między centrami i peryferiami, wyrażających się systematycznym bogaceniem pierwszych i ubożeniem drugich. Większość badań dotyczących wewnętrznej przemocy strukturalnej odnosiła się ? zdaniem D. Senghaasa ? do przypadków i obszarów, gdzie wspomniana przemoc wyrażała się poprzez manifestacje przemocy politycznej. Analiza ukrytej przemocy w metropoliach była najczęściej ograniczona do nierówności regionalnych, to znaczy stosunków centrum ? peryferie, wewnątrz metropolii. Między tymi czterema kategoriami nie istnieją ścisłe granice. W szczególności, granice takie nie istnieją między przemocą wewnętrzną i przemocą międzynarodową.

analiza-behawioralna

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Powierzchnie magazynowe do wynajęcia

    Powierzchnie magazynowe do wynajęcia

    Wprowadzenie W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, gdzie e-handel i logistyka odgrywają kluczową rolę, zapewnienie odpowiednich powierzchni magazynowych jest niezwykle istotne dla wielu firm. Magazyny są nie tylko miejscem przechowywania towarów, ale również centrami dystrybucji, gdzie procesy zaopatrzenia, zarządzania zapasami i realizacji zamówień nabierają tempa. W związku z tym, wynajem powierzchni magazynowych stał się popularnym rozwiązaniem

  • Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

    Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

    Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym Bank zanim udzieli kredytu hipotecznego danej osobie z pewnością oceni jej zdolność kredytową. Jeśli więc ktoś chce kupić na kredyt dom czy mieszkanie powinien odpowiednio wcześnie zadbać o swoją zdolność. Każdy bank z pewnością sprawdzi czy dana osoba w przeszłości zaciągała kredyty i w jaki sposób je spłacała. Korzystną okolicznością